Mehaničke zaptivke

Primenjuju se na osovinama-vratilima i drugim elementima gde se vrši zaptivanje.

Izbor elemenata za izradu zaptivke, kao i kombinacije zaptivnih lica zavise od:

  • Medija koji je u dodiru sa zaptivkom
  • Temperature
  • Pritiska i broja obrtaja, tj. PV vrednosti
Najčešći materijali zaptivnih lica su: prohrom, grafit, keramika, tvrdi metal - volfram karbid, silicijum karbid i drugo.