Centrifugalne pumpe

Pumpa je namenjena za upotrebu u hemijskoj, prehrambenoj i farmaceutskoj industriji za medije viskoziteta do 200mPas, koji ne poseduju tvrde delove. Pumpe su izvedbene za primenu CIP. Svi delovi koji dolaze u dodir sa medijem su napravljeni od nerđajućeg čelika, AISI 304, AISI 316L.


Centrifuglane pumpe – Radne karakteristike

Zaptivke pumpe su standardno izvedene sa zaptivnim licima silicium carbid (SiC)/grafit (G). U odnosu na medij moguća je izrada SiC/SiC. Za abrazivne medije upotrebljuju se posebna zaptivna lica. Sve zaptivne gume u kontaktu sa medijem su od EPDM (standard za prehrambenu industriju) sa sertifikatom FDA. Standard na hrapavost površina koje su u dodiru sa medijem je Ra 0,8/1,6 μm -razred H2. Centrifugalne pumpe tipa Bi - koriste se u prehrambenoj, hemijskoj, farmaceutskoj i drugim industrijama, gde su potrebni sanitarno - higijenski uslovi rada.


Pumpe su kompletno izrađene od nerđajućeg čelika. Mehanička klizna zaptivka zaptivnih lica izrađenih od materijala: grafit-prohrom, tvrdog metala (volfram karbid - WC), keramike, silicijum karbida (SiC), u zavisnosti od medijuma koji se koristi. Elektromotor je zaštićen prohromskim plaštom. Kapaciteti i napori pumpi izrađuju se prema zahtevu kupca, a standardni su:

  • BI-5, Q=5-20 m3/h, H=2-10m, motor 0,37kW i 0, 5kW, 380V
  • BI-8, Q=8-25 m3/h, H=5-18m, motor 0,75kW i 1,1kW, 380V
  • BI-10, Q=10-25 m3/h, H=15-20m, motor 1,5kW i 2,2kW, 380V
  • BI-18, Q=18-40 m3/h, H=15-27m, motor 3kW, 380V
  • BI-20, Q=20-50m3/h, H=20-30m, motor 4kW, 380V
  • BI-30, Q=30-70m3/h, H=25-35m, motor 5kW i 7,5kW 380V


Temperatura tečnosti: Pumpa je napravljena da radi sa tečnošću pri temperaturi do +130°C. Pri temperaturi medija viših od +95°C preporučuje se upotreba posebne vrste materijala zaptivka.